14-04-2016

Vilka drabbas?

 

Vilka drabbas?

Myom är den vanligaste åkomman kopplat till det kvinnliga fortplantningsorganet. Alla kvinnor kan utveckla denna form av godartade tumör.

30% av kvinnor i åldern från 35 år och uppåt är drabbade (källa SFICV)

I manga fall växer myomen till I den premenopausala fasen (före klimakteriet) när östrogennivåerna stiger. Efter klimakteriets inträdande så sjunker östrogennivåerna och myomen tenderar att krympa i storlek. Av denna anledning så är de flesta kvinnor som diagnostiseras och behandlas för myom i åldern mellan 35 till 54 år. De kan dock uppstå så tidigt som i 20 års åldern.

Kvinnor av afrikanskt ursprung drabbas oftare

Flera europeiska och amerikanska studier har visat att myom oftare återfinns hos kvinnor av afrikanskt ursprung men mer sällan hos kvinnor av asiatiskt ursprung.

Ärftlighetsfaktorn

En studie publicerad 1995 (Moscow Center Obstetrics, “Familial predisposition to uterine leiomyomas”) rapporterar betydelsen av ärftlighet. Myom är 2,2 gånger vanligare när en släkting i första led har två eller flera muskelknutor. Risken för systrar är 1,94 gånger och för döttrar 2,12 gången. Rent allmänt så kan man nog anta att det är en kombination av genetiska, hormonella och miljöfaktorer som ligger bakom uppkomsten av myom.
 
Läkare är väl förberedda för att ställa diagnos

Sjukdomen är vanlig och allmänläkare samt gynekologer är väl förberedda för att diagnostisera myom, ofta i samband med ett rutinbesök (till exempel vid undersökning av buk eller bäcken) Vid misstanke utför läkare ett ultraljud. Detta är ett första steg för att bekräfta förekomst av muskelknutor. MR (magnetröntgen) utförs vanligen för att identifiera antal, placering och storlek på myomen. Beroende på resultaten av undersökningarna, ålder samt förväntningar hos patienten (önskan att behålla livmoder, bli gravid m.fl.) så informerar gynekologen patienten om möjliga behandlingar.

Slutligen så fattar den informerade patienten själv sitt beslut.

 

Informationen på denna webbplats är inte uttömmande och är tillgänglig först och främst med tanke som allmän information. Den är på inget sätt avsedd att ersätta en konsultation med sjukvårdspersonal och utgör varken direkt eller indirekt en medicinsk konsultation..