14-04-2016

Vilka är symtomen?

 
Vilka är symtomen?

God kunskap om myom och dess symtom är viktigt när man ska välja behandlingsmetod.

Beroende på omständigheter såsom antal, storlek och placering, kan symtom vara obefintliga eller många olika i kombination. De kan kraftigt påverka det dagliga livet för visa kvinnor och hos andra gå helt obemärkta förbi. Om en kvinna är symtomfri finns det ingen anledning till behandling. Regelbundna kontroller av en gynekolog är tillräckligt.

Symtom relaterade till menstruationscykeln

 

Myom är hormonellt känsliga och symtomen är ofta kopplade till menstruationscykeln.

Tiden före klimakteriet, när östrogennivåerna tenderar att stiga, så tenderar även myomens storlek att öka vilket kan resultera i kraftigare symtom. När klimakteriet sätter in och östrogennivåerna sjunker avsevärt så minskar ofta även myomen i storlek och därmed eventuella symtom. Kvinnor som får hormonbehandling i form av östrogen och progesteron kan därför ha fortsatta problem.

Vanliga symtom:

Kraftig och förlängd menstruationsblödning
Uppblåsthet med en tyngdkänsla i bäckenregionen
Smärta i nedre delen av buken
Frekvent urinering om myom trycker på urinblåsan
Förstoppning om myom trycker mot tjocktarm eller ändtarm

Mindre vanliga symtom kan vara smärta vid samlag eller smärta i nedre delen av ryggen (ryggskott).

Källa SFICV

Informationen på denna webbplats är inte uttömmande och är tillgänglig först och främst med tanke som allmän information. Den är på inget sätt avsedd att ersätta en konsultation med sjukvårdspersonal och utgör varken direkt eller indirekt en medicinsk konsultation.