14-04-2016

Vad är myom?

 

Vad är myom?

Myom är muskelknutor (godartade tumörer) som utvecklas utanpå eller inuti livmoderns muskelvägg. De kan också benämnas leiomyom eller uterina fibroider.

Många kvinnor är symtomfria och vet således inte ens om att de har myom och det finns i dessa fall ingen anledning till oro eller att göra något åt dem. Hos andra, beroende på plats, antal och storlek av muskelknutorna, så kan de orsaka många problem och då kraftigt påverka livskvalitén.


Storlek av en livmoder i sjunde graviditetsmånaden!

Storleken på myomen kan variera från den av en valnöt upp till den av en melon, i vissa fall ännu större. För att skapa sig en gemensam referenspunkt så jämför läkare ofta storleken på myomen med storleken på livmodern under en graviditet. Det finns fall där patienten har bedömts ha en livmodersstorlek jämförbar med gravidmånad sju.


Tre typer av myom

Myom klassificeras beroende på vart i livmodern de återfinns och delas in i tre olika typer.

 

Intramurala myom .

Star för ca 70 % av alla myom. De återfinns inuti livmoderns myskellager (myometriet) och kan ibland misstas för en viktökning eller en graviditet. Symtom i samband med denna typ kan vara rikliga menstruationer, frekvent urinering, bäckensmärta eller ryggont.

Subserosala myom

Utvecklas på utsidan av livmodern (serosa). Denna typ av myom påverkar i allmänhet inte menstruationen. De kan dock leda till svåra smärtor beroende på storlek och tryck på andra organ. I vissa fall kan subserosala myom växa utåt som på en stjälk och då kallas de pedunkulerade subserosala myom. Dessa kan ibland lossna från livmodern och då orsaka problem.

Submukösa myom

är den ovanligaste typen av muskelknutor och utvecklas i livmoderslemhinnan (endometriet), vilket är det innersta skiktet. De kan orsaka kraftiga blödningar under menstruationen och även en förlängd menstruationscykel. Om de växer inåt som på en stjälk, kallas de för pedunkulerade submukösa myom. Även dessa kan ibland lossna och orsaka problem.

Det är inte ovanligt att kvinnor har ett större antal muskelknutor samtidigt, av samma eller olika typ (intramurala, subserosala och/eller submukösa). Det kan vara svårt att avgöra vilket myom som är orsak till eventuella symtom. Även om läkaren bara hittar ett myom så är det klokt att tänka sig att det kan finnas flera andra (källa SFICV).

 

 

Informationen på denna webbplats är inte uttömmande och är tillgänglig först och främst med tanke som allmän information. Den är på inget sätt avsedd att ersätta en konsultation med sjukvårdspersonal och utgör varken direkt eller indirekt en medicinsk konsultation.