MERIT MEDICAL SYSTEMS, INC.

SAMTYCKE TILL MEDVERKAN I LÄKARNAS HÄNVISNINGSPROGRAM

Merit Medical Systems, Inc. (“Merit”) tillhandahåller ett hänvisningsprogram (“Läkarnas hänvisningsprogram”) för de individer som är intresserade av att kontakta en läkare för att få information om myomembolisering. Din medverkan i detta program är frivilligt. Vänligen läs och granska villkoren för att delta i läkarnas hänvisningsprogram innan du bestämmer dig för om du vill delta. Om du önskar delta i Merits hänvisningsprogram för läkare vänligen fyll i uppgifterna nedan och klicka på "sänd".

DIN INFORMATION

Du försäkrar att all information du lämnar är sann och korrekt. Frågorna markerade med '*' måste besvaras för att du ska kunna delta i Läkarnas hänvisningsprogram.

NAMN*

ADRESS*

E-POST*

TELEFONNUMMER

INSTITUTION*

INSTITUTIONENS HEMSIDA

ÄR DU EN LÄKARE MED AKTIV LICENS UTAN KLAGOMÅL?*

UTFÖR DU MYOMEMBOLISERING?

VILLKOR

Dessa villkor utgör grunden för Merits hänvisningsprogram för läkare. Merit kan ändra dessa villkor när som helst efter eget omdöme. Genom att delta i Merits hänvisningsprogram för läkare så godkänner du dessa villkor och garantera att all information du lämnar är sann och korrekt.

  • Du godkänner att Merit kan använda den information som du har skrivit eller lämnat till användarna av Merits hänvisningsprogram för läkare. Merit kan komma att lämna ut dina uppgifter på vilket som helst sätt, inklusive per telefon, e-post, brev och Merits hemsidor.
  • Merit är inte förpliktigad att inkludera dig eller några delar av din ansökan till Merits hänvisningsprogram för läkare.
  • Merit kan ta bort dig eller någon av den information du lämnat från hänvisningsprogrammet för läkare när som helst efter eget omdöme.
  • Merit kan avbryta hänvisningsprogrammet för läkare när som helst.
  • Du kan avbryta ditt deltagande i Merits hänvisningsprogram för läkare när som helst du önskar genom att skriftligen kontakta hemsidans webmaster.
  • 6. All information som du lämnar i din ansökan eller vid registrering till Merits hänvisningsprogram för läkare är icke-konfidentiell. Denna information kan komma att brukas av användarna av programmet och av Merit för övrigt syfte.

Genom att klicka på “sänd” bekräftar du ditt deltagande i Merits hänvisningsprogram för läkare och godkänner alla villkor för detta program.