14-04-2016

Myomektomi

 Myomektomi

Myomektomi är en kirurgisk metod där läkaren enbart avlägsnar myomen (muskelknutorna) och patienten behåller sin livmoder. Denna teknik är tekniskt svår och kan inte utövas av alla läkare samt på alla typer av myom. Operationen utförs under narkos och kräver flera dagars konvalescens.

Tre sätt att utföra en myomektomi:

Hysteroskopisk myomektomi

Görs om myomen finns inuti livmodern och utförs genom att man för in ett flexibelt endoskop i vaginan.

Laparoskopisk myomektomi

Görs om myomen finns belägna på utsidan av livmodern. Man går via titthålskirurgi in med två instrument, varav den ena har en kamera och den andra de kirurgiska verktyg som behövs för att avlägsna muskelknutorna.

Den abdominella myomektomin

Utförs via ett snitt i buken om myomen finns belägna inuti livmoderväggen eller subserosalt. Därefter försluts livmoder och buk med stygn.

Myomektomi: NÄR?

Myomektomi utförs då myomen är subserosala och/eller submukösa. För intramurala myom är förfarandet mer komplicerat och embolisering kan istället vara en metod att föredra.
Vid denna operation avlägsnas enbart muskelknutorna. Kvinnan har kvar sin livmoder och får i de flesta fall tillbaka sin menstruation. Det rekommenderas att man avvaktar i minst ett år innan man försöker att bli gravid.

 

Informationen på denna webbplats är inte uttömmande och är tillgänglig först och främst med tanke som allmän information. Den är på inget sätt avsedd att ersätta en konsultation med sjukvårdspersonal och utgör varken direkt eller indirekt en medicinsk konsultation.