29-06-2016

Mer info

Embolisering av myom

Helena Scheéle-Sandström, ansvarig överläkare

Du har s k myom, det vill säga godartade muskelknutor i livmodern. Det är ofarligt, men vanligt och förekommer hos 25 % av kvinnor i 35 års ålder. De vanligaste symtomen av dessa myom är rikliga menstruationsblödningar, men även trycksymtom på urinblåsa och tarm samt mensvärk förekommer.

Då man med medicinsk behandling misslyckats att lindra patientens symtom tillfredsställande brukar man överväga att operera bort livmodern. Den traditionella operationen via ett snitt i bukväggen brukar föranleda sjukhusvård i 3 - 5 dagar samt sjukskrivning i cirka 4 veckor. Det förekommer komplikationer i form av framför allt blödning och infektioner efter operationen, men detta är ovanligt.

Emboliseringsbehandlingen går i korthet ut på att man täpper till de blodkärl som går till myomen. Myomen krymper då vilket brukar medföra att symtomen minskar eller försvinner. 90 % av kvinnorna blir bra eller bättre. Livmoderns volym minskar med 40 – 50 % och myomens volym minskar med 50 – 70 %.

Sedan 1995 har det i världen utförts cirka 40.000 emboliseringar för att behandla myom. På kvinnokliniken i Gävle har vi gjort emboliseringar för myom sedan 1998. Kvinnor som har riklig menstruation, myom och vill emboliseras i stället för att operera bort livmodern, kan få göra det.

Hur går behandlingen till?

Vid besöket på gynmottagningen får du diskutera dina symtom och behandlingen med din läkare. En gynekologisk undersökning, ultraljudsundersökning och provtagning görs också.

Du kallas till avd 108A. Om din embolisering ska ske efter kl 13.00 får du äta frukost samma dag före kl 7.00. Du får dricka klara drycker (kaffe, te, äppeljuice) fram till kl 10.00. På avdelningen sätts en slang till urinblåsan, s.k. kateter.

Du kommer därefter att träffa en narkosläkare som ger dig en s k ryggbedövning. Emboliseringsbehandling kan ge svåra smärtor i livmodern 2 – 18 tim efter behandlingen och med en ryggbedövning lindras smärtan bäst. Man blir ej förlamad av en ryggbedövning. Vissa patienter kan få klåda och det förekommer i enstaka fall huvudvärk efter ryggbedövningen. 

Efter ryggbedövningen får du komma till Röntgenavdelningen för embolisering. En röntgenläkare gör först en s k kärlröntgen på alla blodkärl i nedre delen av magen, även de som försörjer livmodern och dina myom med blod. Det går till så att man punkterar en pulsåder i din ena ljumske, där en kateter införs. Kontrastmedel sprutas sedan i denna kateter och man kan se dina kärl på en röntgenbild. Man letar då upp de kärl som går till din livmoder och sprutar in små partiklar i kärlet så att en plugg bildas. Därefter sprutas på nytt kontrastmedel och man kontrollerar att inget blod passerar pluggen. Det som nu har hänt är att dina myom och livmodern inte får tillräckligt med blod och kommer att tillbakabildas i storlek. Efter behandlingen sätts en kudde med ett slags tryckförband i ljumsken för att förhindra att blödning uppstår.

Efter en tids observation på UVA (uppvakningsavdelningen) får du åka till avdelning 108A, där du kvarstannar en natt. Du får en blodproppsförebyggande spruta. Du har din ryggbedövning mot smärtan. Morgonen efter behandlingen får du tabletter mot värken och ryggbedövningspumpen stängs av. Om du då får svår smärta kan man ha pumpen ytterligare ett dygn, men de flesta skrivs ut efter att katetern tagits bort och man kissat.

http://www.regiongavleborg.se/A-O/Halso--och-sjukvard/division-operation-och-diagnostik/Kvinnosjukvard/Gynekologi/Operationsinformation/Embolisering-av-myom/