14-04-2016

Läkemedelsbehandling

 

Läkemedelsbehandling

P-piller och antiinflammatoriska läkemedel

Många läkare skriver ut progesteronbaserade p-piller för att få kontroll över kraftig menstruationsblödning orsakad av myom. De skriver ibland även ut antiinflammatoriska läkemedel för att lindra smärtorna. P-piller är effektiva då de lurar kroppen att tro att en graviditet föreligger. Dock så finns det en mängd potentiella biverkningar även om många av dem är lindriga samt att progesteronet inte förminskar storleken på myomen eller förhindrar deras tillväxt.

GnRH agonister (gonadotropin)

Denna behandling ordineras i allmänhet då p-piller inte har någon effekt på symtomen orsakade av myom. GnRH agonister minskar östrogenproduktionen och detta leder till att myomen minskar i storlek. På grund av lägre östrogennivåer, är det inte ovanligt med biverkningar såsom värmevallningar och/eller humörsvängningar. Dessutom har studier visat att muskelknutorna tenderar att komma tillbaka efter avslutad behandling.

Läkemedelsbehandling – NÄR?
Läkemedelsbehandling kan vara effektivt för att lindra besvärande symptom, men det tar inte bort myomen. Det kan också användas för att förbereda och underlätta inför operation.
 

 

Informationen på denna webbplats är inte uttömmande och är tillgänglig först och främst med tanke som allmän information. Den är på inget sätt avsedd att ersätta en konsultation med sjukvårdspersonal och utgör varken direkt eller indirekt en medicinsk konsultation..