14-04-2016

Kirurgiska behandlingsmetoder

Kirurgiska behandlingsmetoder


Över 4000 kvinnor i Sverige opereras fortfarande kirurgiskt varje år!

I detta avsnitt kommer de kirurgiska metoderna hysterektomi och myomektomi att tas upp

Informationen på denna webbplats är inte uttömmande och är tillgänglig först och främst med tanke som allmän information. Den är på inget sätt avsedd att ersätta en konsultation med sjukvårdspersonal och utgör varken direkt eller indirekt en medicinsk konsultation.