14-04-2016

Icke-kirurgisk behandling

Icke-kirurgisk behandling
 

Beroende av placering och antal så finns idag ett flertal mer eller mindre invasiva* ingrepp för behandling av myom.

Detta avsnitt syftar till att ge information om de icke-invasiva/minimal-invasiva alternativ som finns, att ge information om möjlig läkemedelsbehandling, en ny ultraljudsteknik som är under utveckling samt att förklara innebörden av embolisering (en väl beprövad minimalinvasiv teknik).


*Invasiva ingrepp är sådana där man tränger in i kroppen med något instrument genom ett kirurgiskt ingrepp. Icke-invasiva undersökningar görs utifrån, t. ex röntgenundersökning. Minimal-invasiva innebär att man genom ett litet hål kan utföra ingreppet, t. ex titthåls kirurgi.

 

Informationen på denna webbplats är inte uttömmande och är tillgänglig först och främst med tanke som allmän information. Den är på inget sätt avsedd att ersätta en konsultation med sjukvårdspersonal och utgör varken direkt eller indirekt en medicinsk konsultation.