14-04-2016

Hysterektomi

 Hysterektomi

Avlägsnande av livmodern, så kallad hysterektomi, är ett kirurgiskt ingrepp för att behandla symtomatiska myom. Varje år avlägsnas livmodern hos över 4 000 kvinnor i Sverige. Beroende på situation, kan operationen även innefatta borttagandet av äggstockar, äggledare samt livmoderhals. Efter en hysterektomi har patienten inte längre någon menstruationscykel och kan därmed inte bli gravid.

Denna procedur kräver i allmänhet generell anestesi (sövning), lokalbedövning eller kombinationer av dessa. I de flesta fall blir patienten kvar på sjukhuset mellan tre till sju dagar följt av en längre sjukskrivning (tre till fem veckor), speciellt i de fall där hysterektomin utförs genom buken.

Det finns tre sätt att utföra en hysterektomi:

Abdominell hysterektomi är den vanligaste metoden. Operationen utförs genom att buken öppnas strax under naveln.
Vid en vaginal hysterektomi utförs operationen via vaginan.
Till sist har vi den laparoskopiska hysterektomin som görs med hjälp av titthålskirurgi.

Hysterektomi: NÄR?

Hysterektomi rekommenderas I de fall patienten har väldigt stora myom, som samtidigt kan påverka närliggande organ eller om de orsakar allvarligare symptom såsom kraftig smärta eller riklig blödning.
I svåra fall där inga alternativ finns kan detta vara den enda lösningen.


 
 

Informationen på denna webbplats är inte uttömmande och är tillgänglig först och främst med tanke som allmän information. Den är på inget sätt avsedd att ersätta en konsultation med sjukvårdspersonal och utgör varken direkt eller indirekt en medicinsk konsultation..